Persoonlijke groei voor christelijke vrouwen

Persoonlijke groei voor christelijke vrouwen

Klompenpad hei
Persoonlijke ontwikkeling met Marian Houtman

Privacy

Samen werken aan persoonlijke groei

Privacyverklaring

Marian Houtman

Marian Houtman, gevestigd in Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. 

Contactgegevens
Marian Houtman
Boerhaavestraat 30B
7316 JC Apeldoorn
info@marianhoutman.nl

Welke persoonsgegevens verwerken we?
Marian Houtman kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan haar verstrekt. Marian Houtman kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Je voor- en achternaam
– Je e-mailadres
– Je vraag, bericht, verzoek tot een afspraak.

Waarom heeft Marian Houtman je gegevens nodig?
Wij verwerken je persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt door middel van een vraag, aanvraag voor coaching, huiskamermoment of lezing of meer informatie over de diensten. Daarnaast kan zij je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening. Hiervoor zullen uiteindelijk ook extra gegevens gevraagd worden zoals telefoonnummer en adresgegevens.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
Marian Houtman bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Jaarlijks bekijken wij je gegevens en wordt er beoordeeld of contact nog noodzakelijk of wenselijk is. Dit oordeel wordt gebaseerd op het contact dat eventueel nog gaande is en op overeengekomen wensen van jou om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en eventuele vragen vanuit onze kant. Wij vinden duurzaam contact met jou belangrijk.

Bij een overeenkomst bewaart Marian Houtman jouw NAW-gegevens, contactgegevens en facturen, digitaal en op papier, minimaal 7 jaar volgens de fiscale bewaarplicht.

Indien er geen overeenkomst met je tot stand komt, worden je gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

Delen we je gegevens met anderen?
Nee, Marian Houtman verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Brengen we je bezoek in kaart?
Ja, op de website van Marian Houtman worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Marian Houtman gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Maken jullie gebruik van Google Analytics?
Nee

Wilt je jouw gegevens veranderen of laten verwijderen?
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens bij Marian Houtman in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier of via info@marianhoutman.nl. Marian Houtman zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw gegevens door ons, dan willen we graag met je in gesprek gaan daarover. Daarnaast heb je altijd het recht om je klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyvoorwaarden zijn opgesteld op 24 september 2020